آماده سازی و تجهیز مدارس کربلا جهت ارائه خدمات اسکان به زوار اربعین

از تاریخ سه شنبه ۲۵ آبانماه ۱۳۹۵ و طی چند روز باقیمانده تا اربعین سال ۹۵ آماده سازی و تجهیز مدارس کربلا جهت ارائه خدمات اسکان به زوار انجام گردید.