چهارمین جلسه نقد و بررسی عملکرد هیات خدام الحسین علیه السلام، با حضور خادمین واحد روابط عمومی برگزار شد.

ان شاء الله جلسات بررسی سایر واحدها نیز در روزهای آینده برگزار خواهد شد.