فاز جدید عملیات عمرانی موکب خدام الحسین علیه السلام آغاز شد.

پس از پایان عملیات اربعین، گروهی از خادمین به محل موکب اعزام شده و در حال اجرای عملیات عمرانی و همچنین بهبود و ارتقا سیستم تاسیسات موکب می باشند.