با در نظر گرفتن نیاز فراوان موکب خدام الحسین به تامین حجم زیادی نان در وعده های روزانه پذیرایی از زائرین باعبدلله درایام اربعین ، در سال جاری و همزمان با ایام اربعین حسینی، غرفه نانوایی موکب خدام الحسین شروع به فعالیت نمود و پاسخگوی کلیه نیاز های موکب به تامین نان مورد نیاز در این ایام گردید.