بمنظور ترمیم چمدان ، ساک و البسه زائرانی که نیاز به این قبیل خدمات را در مسیر پیاده روی به سوی کربلا را احساس می کنند ، غرفه خیاط خانه موکب خدام الحسین از تاریخ ۲۱ آبانماه تاسیس گردید و تا اربعین حسینی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.