برگزاری مراسم تعزیه توسط اساتید مراسم های آیینی و دلسوختگان اهل بیت با توجه به درخواست و استقبال عزاداران حسینی در این ایام در محل موکب خدام الحسین (عمود ۱۱۲۰) انجام شد.
این مراسم در ظهر روز ۲۴ آبانماه بعد از نماز جماعت ظهر اجرا گردید و مورد توجه زائران زیادی قرار گرفت.