به لطف خدا و مدد امام حسین علیه السلام کار بارگیری اجناس هیئت خدام العباس انجام شد و تریلی به سمت کربلا به راه افتاد

دعا بفرمایید سفر بی خطر باشد.